PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS HÙNG SƠN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:39:44 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:39:38 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai10:13:12 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai10:10:13 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDL-00048
5Khách vãng lai09:22:04 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
6Khách vãng lai07:51:30 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
7Khách vãng lai07:50:28 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai07:34:57 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai07:12:43 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai07:01:19 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai05:41:05 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai04:49:20 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai04:49:01 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20468
14Khách vãng lai04:14:22 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai04:00:20 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai02:58:00 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
17Khách vãng lai02:56:19 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai01:17:11 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
19Khách vãng lai00:57:59 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9102
20Khách vãng lai00:41:29 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=476
21Khách vãng lai00:17:05 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21 11 2018