PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS HÙNG SƠN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:48:57 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:48:51 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai09:48:51 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai08:47:24 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai06:19:19 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20471
6Khách vãng lai04:34:48 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
7Khách vãng lai03:57:51 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
8Khách vãng lai02:55:57 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
9Khách vãng lai01:31:41 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
10Khách vãng lai00:52:18 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
16 1 2019