PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS HÙNG SƠN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKDL-00049 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Địa lí 9Lê ThôngSách tham khảo địa Trong kho
TKDL-00048 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Địa lí 9Lê ThôngSách tham khảo địa Trong kho
TKHH-00041 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hóa học 8Đặng Thị OanhSách tham khảo hoá Trong kho
TKHH-00040 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hóa học 8Đặng Thị OanhSách tham khảo hoá Trong kho
TKVL-00069 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí 8Đỗ Hương TràSách tham khảo lí Trong kho
TKVL-00068 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí 8Đỗ Hương TràSách tham khảo lí Trong kho
TKVL-00067 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí 7Đỗ Hương TràSách tham khảo lí Trong kho
TKVL-00066 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí 7Đỗ Hương TràSách tham khảo lí Trong kho
TKTO-00340 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 8 - HK 2Vũ Đình PhượngSách tham khảo toán Trong kho
TKTO-00339 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 8 - HK 2Vũ Đình PhượngSách tham khảo toán Đang mượn
TKTO-00338 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 8 - HK 1Vũ Đình PhượngSách tham khảo toán Trong kho
TKTO-00337 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 8 - HK 1Vũ Đình PhượngSách tham khảo toán Trong kho
TKTO-00336 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 7 - HK 2Vũ Đình PhượngSách tham khảo toán Trong kho
TKTO-00335 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 7 - HK 2Vũ Đình PhượngSách tham khảo toán Trong kho
TKTO-00334 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 7 - HK 1Vũ Đình PhượngSách tham khảo toán Trong kho
12345678910...